Month: September 2017

Trải nghiệm một ngày du lịch Dubrovnik , Croatia

Trải nghiệm một ngày du lịch Dubrovnik , Croatia Giống như một con tàu biển sống động, Dubrovnik nằm trên bờ Adriatic, Croatia. Bạn có thể đến Dubrovnik từ tất cả các góc của trái đất. Bạn có thể để nó cho các góc khác nhau của trái đất, nhưng bạn cũng có thể trở lại Dubrovnik. Dubrovnik không phải là một thành phố